Hot14 Realtime

LIVE
Bảng xếp hạng Real-time cập nhật liên tục dựa trên chỉ số YouTube và lượt vote trên site hot14.vn theo thời gian thực, chưa bao gồm chỉ số Apple Music, Spotify, Nhaccuatui.
27.10.2021
Xem tất cả

Hot14’s Trending Artist

LIVE
HOT14 Artist 24H cập nhật theo lượt thả tim 24 giờ qua của profile nghệ sĩ.
Cập nhật 05:21 PM
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
217
1. K-ICM
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
89
2. APJ
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
22
3. Quang Hùng Master D
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
12
4. Jack
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
7
5. Nathan Lee
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
3
6. Gil Lê
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
2
7. UNI5
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
2
8. Tùng Maru (UNI5)
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
2
9. Đỗ Hoàng Dương
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
2
10. Cody
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
1
11. Karik
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
1
12. RUM
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
0
13. Liz Kim Cương
Bạn có thể vote tiếp
Sau mỗi 15 phút
0
14. Suboi