3107
W/n -1 người yêu thích Duongg -1 người yêu thích Nâu -1 người yêu thích

Sáng tác: W/n, Duongg, Nâu
Sản xuất: W/n

Bản quyền tác phẩm thuộc về W/n Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: NCT Music Distribution

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
No11
BXH Tuần trước
No11
Vị trí cao nhất
65202560
Lượt xem Youtube
1
Số lần nằm trong BXH tuần