Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
No5
BXH Tuần trước
No1
Vị trí cao nhất
32170269
Lượt xem Youtube
9
Số lần nằm trong BXH tuần