Ala Ela
Karik -1 người yêu thích GDucky -1 người yêu thích Ricky Star -1 người yêu thích

Sáng tác: Karik, G.Ducky, Ricky Star

Bản quyền tác phẩm thuộc về Rap Viet Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: Warner Music

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
No11
BXH Tuần trước
No11
Vị trí cao nhất
7545371
Lượt xem Youtube
2
Số lần nằm trong BXH tuần