An Thần
Low G -1 người yêu thích Thắng Ngọt -1 người yêu thích

Sản xuất: Thắng - Chí Trung
Bản quyền thuộc về Rap Nhà Làm Official

Thứ hạng Live
No 8
3
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
26856368
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần