An Thần
Low G -1 người yêu thích Thắng Ngọt -1 người yêu thích

Sản xuất: Thắng - Chí Trung
Bản quyền thuộc về Rap Nhà Làm Official

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
24255830
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần