Biệt Phủ
VP Bá Vương -1 người yêu thích TDK -1 người yêu thích

Sáng tác: VP Bá Vương
Bản quyền âm nhạc thuộc về VIVA Network Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: SKY Music

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
171436
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần