Bông Hoa Đẹp Nhất
Quân A.P -1 người yêu thích

Sáng tác: Vũ Hà Anh, Phan Viết Tính, Nguyễn Văn Trung
Sản xuất: Đoàn Minh Vũ

Bản quyền tác phẩm thuộc về Quân A.P Entertainment và London & Hong Communications
Đơn vị phát hành âm nhạc: TBA