Cây Cọ Thần Kỳ
ICD -1 người yêu thích Tuimi -1 người yêu thích

Sáng tác: ICD & Tuimi
Sản xuất: Tổng Đài Production

Bản quyền thuộc về ICD Official

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
172654
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần