Chừng Nào Cưới?
Phạm Đình Thái Ngân -1 người yêu thích Lăng LD -1 người yêu thích

Sáng tác: Phạm Đình Thái Ngân, Lăng LD
Sản xuất: Double Noize

Bản quyền tác phẩm thuộc về Phạm Đình Thái Ngân

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
7149752
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần