Cục Đá
VP Bá Vương -1 người yêu thích Tài Smile -1 người yêu thích TDK -1 người yêu thích

Sáng tác: VP Bá Vương, TDK
Sản xuất: TDK, VP Bá Vương

Bản quyền thuộc về VP Bá Vương Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: Sky Music

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
230937
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần