Điêu Toa
Masew -1 người yêu thích Pháo -1 người yêu thích

Sáng tác: Masew, Pháo
Sản xuất: Masew

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
18373910
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần