Đìu Anh Luôn Giữ Kín Trong Tym
MCK -1 người yêu thích tlinh -1 người yêu thích

Sáng tác: RPT MCK, tlinh, Sơn Tùng MTP
Sản xuất: 2pillz

Bản quyền thuộc về MCK // Nger

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
2437736
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần