Đôi Khi ❤️
Nodey -1 người yêu thích Suboi -1 người yêu thích

Sáng tác: Suboi
Sản xuất: Nodey

Bản quyền tác phẩm thuộc về Nodey
Đơn vị phát hành âm nhạc: Jeune à Jamais / Société Écran