Em Không Sai, Chúng Ta Sai
Erik -1 người yêu thích

Sáng tác & sản xuất: Nguyễn Phúc Thiện

Bản quyền tác phẩm thuộc về Erik Official & Hi Entertainment