Ex’s Hate Me (part 2)
AMEE -1 người yêu thích B Ray -1 người yêu thích

Nhạc sĩ: Hứa Kim Tuyền, B Ray, Grey D
Producer: Hứa Kim Tuyền, B Ray, Grey D
Đơn vị phát hành âm nhạc: ST.319 Entertainment

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
32195763
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần