Gác Lại Âu Lo (Zang Remix)
Da LAB -1 người yêu thích Miu Lê -1 người yêu thích

Sáng tác: Da LAB
Sản xuất: Zang (Remix)

Đơn vị phát hành âm nhạc: HHD Entertainment

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
46516794
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần