Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
67660108
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần