Gói Nắng Mang Về
Hoàng Dũng -1 người yêu thích

Sáng tác: Hoàng Dũng

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
3444075
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần