Khoảng Cách
The Cassette -1 người yêu thích

Sáng tác: The Cassette

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
1129136
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần