Let Me Go
Han Sara -1 người yêu thích R.Tee -1 người yêu thích

Sáng tác: Huỳnh Hiền Năng, Nguyễn Như Lục
Sản xuất: Huỳnh Hiền Năng

Bản quyền tác phẩm thuộc về 6th Sense Entertainment

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
3769383
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần