Mất Em (Because I'm Stupid)
Hòa Minzy -1 người yêu thích Văn Mai Hương -1 người yêu thích Hứa Kim Tuyền -1 người yêu thích Bùi Công Nam -1 người yêu thích Anh Tú -1 người yêu thích

Sáng tác: Bong Sun Oh, Jong Tae Eun
Lời Việt: Bảo Thạch

Bản quyền thuộc về Forest Studio JSC
Đơn vị phát hành âm nhạc: Yin Yang Media

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
6793620
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần