Một Cái Tên
Chillies -1 người yêu thích Orange -1 người yêu thích

Written by Duy Khang
Producer: Si Fu Huynh
Mixed & mastered by Bảo Lê (BS16 Production)

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
2333497
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần