Ms. May
Chillies -1 người yêu thích

Written by Duy Khang
Producer: Si Fu Huynh
Mixed & mastered by Bảo Lê (BS16 Production)

Đơn vị phát hành âm nhạc: Warner Media

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
1443725
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần