nàng thơ... trời giấu trời mang đi
AMEE -1 người yêu thích Hoàng Dũng -1 người yêu thích

Sáng tác: Hoàng Dũng, ViruSs
Sản xuất: TBA

Bản quyền tác phẩm thuộc về ST.319 Entertainment
Đơn vị phát hành âm nhạc: ST.319 Entertainment