Ngày Tận Thế
Tóc Tiên -1 người yêu thích Da LAB -1 người yêu thích Touliver -1 người yêu thích TINLE -1 người yêu thích

Sáng tác: Emcee L (Da LAB)
Sản xuất: Touliver, TINLE

Bản quyền tác phẩm thuộc về Tóc Tiên Official.
Đơn vị phát hành âm nhạc: Yin Yang Media

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
12512284
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần