Ngộ
Khoa -1 người yêu thích Lăng LD -1 người yêu thích

Sáng tác: Lăng LD, Khoa
Bản quyền âm nhạc thuộc về LĂNG LD

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
732778
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần