Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới
Da LAB -1 người yêu thích Tóc Tiên -1 người yêu thích

Sáng tác: Da LAB
Sản xuất: TINLE

Bản quyền tác phẩm thuộc về Da LAB

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
76359000
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần