Real Love (The Heroes Version)
Mỹ Anh -1 người yêu thích Khắc Hưng -1 người yêu thích

Sáng tác: Justatee, Kimmese

Đơn vị phát hành âm nhạc: Universal Music Pte

Thứ hạng Live
No 15
3
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
994135
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần