Real Love (The Heroes Version)
Mỹ Anh -1 người yêu thích Khắc Hưng -1 người yêu thích

Sáng tác: Justatee, Kimmese

Đơn vị phát hành âm nhạc: Universal Music Pte

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
No14
BXH Tuần trước
No7
Vị trí cao nhất
6198867
Lượt xem Youtube
3
Số lần nằm trong BXH tuần