Sài Gòn Hôm Nay Mưa
Hoàng Duyên -1 người yêu thích JSOL -1 người yêu thích

Music Producer: Khắc Hưng
Composer: Hoàng Duyên

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
No9
BXH Tuần trước
No2
Vị trí cao nhất
17219367
Lượt xem Youtube
9
Số lần nằm trong BXH tuần