Tan Trong Mưa
Trung Quân -1 người yêu thích

Sáng tác: Viễn Dương
Bản quyển âm nhạc thuộc về Trung Quân Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: Yin Yang Media

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
132980
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần