Thanh Xuân
Da LAB -1 người yêu thích

Sáng tác: Da LAB
Sản xuất: Krax

Bản quyền tác phẩm thuộc về Da LAB Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: Sony Music

Thứ hạng Live
No 6
4
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
139818597
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần