Thích Quá Rùi Nà
tlinh -1 người yêu thích Trung Trần -1 người yêu thích

Sáng tác: Tlinh, Trung Trần
Sản xuất: Pacman

Bản quyền tác phẩm thuộc về Tlinh Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: Distrokid

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
41479369
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần