Thích Thì Đến
Lê Bảo Bình -1 người yêu thích

Nhạc sĩ: Dc Tâm
Producer: Minh Thụy
Đơn vị phát hành âm nhạc: Lê Bảo Bình