Trả Người Về Tự Do (Live Version)
Tăng Phúc -1 người yêu thích Minh Tuyết -1 người yêu thích

Sáng tác: Huỳnh Quốc Huy
Band nhạc: Mây Lang Thang
Bản quyền thuộc về Tăng Phúc Official

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
11302044
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần