Trăng Mờ (Duyên Trời Lấy 3)
Chung Thanh Duy -1 người yêu thích Masew -1 người yêu thích

Sáng tác: Chung Thanh Duy
Sản xuất: Masew

Bản quyền tác phẩm thuộc về Chung Thanh Duy

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
15680850
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần