Trời Giấu Trời Mang Đi
AMEE -1 người yêu thích ViruSs -1 người yêu thích

Sáng tác: ViruSs
Sản xuất: 1HIT

Bản quyền tác phẩm thuộc về St.319 Entertainment
Đơn vị phát hành âm nhạc: St.319 Entertainment

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
73595642
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần