vứt zác (vào trong thùng)
tlinh -1 người yêu thích

Sáng tác: tlinh, Low G
Sản xuất: TGSN

Bản quyền tác phẩm thuộc về tlinh Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: M Music

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
768265
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần