What Love Is...
Binz -1 người yêu thích Gonzo -1 người yêu thích Thành Draw -1 người yêu thích

Sáng tác: Binz, Gonzo, Thành Draw

Bản quyền tác phẩm thuộc về Rap Viet Official
Đơn vị phát hành âm nhạc: Warner Music

Thứ hạng Live
Thứ hạng Tuần
BXH Tuần trước
Vị trí cao nhất
2193696
Lượt xem Youtube
Số lần nằm trong BXH tuần