XTC (Xích Thêm Chút)
Groovie -1 người yêu thích MCK -1 người yêu thích tlinh -1 người yêu thích

Sáng tác: RPT Groovie, TLinh, RPT MCK
Sản xuất: fat_benn & RPT LT
Bản quyền thuộc về Rapital Official

Thứ hạng Live
No 3
0
Thứ hạng Tuần
No14
BXH Tuần trước
No13
Vị trí cao nhất
71900949
Lượt xem Youtube
3
Số lần nằm trong BXH tuần