Bảng xếp hạng tuần

Bảng xếp hạng tuần tính điểm dựa vào dữ liệu từ các nền tảng: YouTube, Spotify, Apple Music, Nhaccuatui, Voting hot14.vn và group facebook HOT14 - Tám Chuyện Trending trong 1 tuần, từ 0:00 thứ 7 đến 23:59 thứ 6.