Rapper

16 BrT

Tên thật
Đặng Thành Hưng
Ngày sinh
Năm hoạt động
Công ty
16 Northside

Mới nhất

Tháng 4 năm 2021
Walk On Da Street
1565018
0
Yêu thích
Bài hát