Rapper

Dick

Tên thật
Huỳnh Công Hiếu
Ngày sinh
19/11/1993
Năm hoạt động
Công ty
Bạn Có Tài Mà

Mới nhất