Ca sĩ

JustaTee

Biography

Thông tin đang được cập nhật.

Xem đầy đủ
Tên thật
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh
01/11/1991
Năm hoạt động
2004
Công ty
SpaceSpeakers