Ca sĩ

Kay Trần

Biography


Xem đầy đủ
Tên thật
Trần Anh Khoa
Ngày sinh
06/04/1994
Năm hoạt động
2014
Công ty
M-TP Talent