Rapper

Khói

Tên thật
Trịnh Hoàng Nam
Ngày sinh
17/5/1992
Năm hoạt động
2011
Công ty

Mới nhất

Tháng 10 năm 2021
Bleu
1070102
0
Yêu thích