Rapper

Khói

Tên thật
Trịnh Hoàng Nam
Ngày sinh
17/5/1992
Năm hoạt động
2011
Công ty

Mới nhất

Tháng 1 năm 2021
Nhớ Người Hay Nhớ
22840802
0
Yêu thích