Ca sĩ

Minh Min

Biography


Xem đầy đủ
Tên thật
Đặng Trần Minh
Ngày sinh
31/03/1994
Năm hoạt động
Công ty