Rapper

Ngắn

Tên thật
Phạm Đức Thành
Ngày sinh
1995
Năm hoạt động
Công ty

Mới nhất

Bài hát