Ca sĩ

NOWAY

Tên thật
Nguyễn Vũ Long
Ngày sinh
05/03/1997
Năm hoạt động
Công ty

Mới nhất

Tháng 9 năm 2020
This Way
15017240
0
Yêu thích
Bài hát