Rapper

Phúc Du

Biography

Thông tin đang được cập nhật.

Xem đầy đủ
Tên thật
Trương Anh Phúc
Ngày sinh
25/12/1996
Năm hoạt động
2019 - nay
Công ty
1989s Entertainment